Natura 2000 erdők támogatása

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusainak, a vadon élő állat- és növényfajoknak a védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul a kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
Közzétéve: 2016. február 9. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdőkárok helyreállításának támogatása

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
Az erdőgazdálkodók a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál és az erdőkárok helyreállításának érdekében igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó káresemény következett be.
Közzétéve: 2016. január 28. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Fiatal erdők állománynevelésének támogatása

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Amennyiben Ön olyan erdőgazdálkodó, aki az erdészeti beavatkozásokat úgy végzi el a gazdálkodásához tartozó erdőkben, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat, ezáltal Ön hozzájárul a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez, akkor ezzel a vissza nem térítendő támogatással a felmerült költségeit jelentősen csökkentheti.
Közzétéve: 2016. március 16. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdősítés támogatása

Erdősítés támogatása (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések)
Erdősítés támogatásának igénybevételét javasoljuk Önnek, ha tulajdonosként, vagy jogszerű földhasználóként olyan földterülete van, amelynek mezőgazdasági vagy egyéb hasznosítása a gyengébb talajadottságok, az állandó vadkárosítás, vagy a nehéz megközelítés és művelés miatt nem gazdaságos. 
Közzétéve: 2016. május 20. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdészeti fafajok megőrzésének támogatása

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédjék és fenntartsák.

Közzétéve: 2016. november 8. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása

Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és mezővédő fásítások megvalósítása
A támogatás célja, hogy olyan mezőgazdasági-erdészeti élőhelyeket teremtsünk, amelyek segítenek a mikroklíma megőrzésében, a talajvédelemben, valamint hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A létesíthető mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják, míg a gyepgazdálkodással kombinált fásítások az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése miatt kiemelten fontosak.
Közzétéve: 2016. november 30. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdő-környezetvédelmi gazdálkodás támogatása

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítása
Amennyiben Ön olyan erdőgazdálkodó, aki az erdőtervben foglalt fahasználatokat tudatosan környezetvédelmi gazdálkodási módszerekkel végzi el, ezáltal az erdőtípust, a fafaj-összetételt, illetve a fafajok adaptációs készségét megváltoztatja, akkor ezzel a – vissza nem térítendő – támogatással a felmerült költségeit jelentősen csökkentheti. 
Közzétéve: 2017. január 12. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdőszerkezet átalakításának támogatása

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
 A támogatás célja, hogy a meglévő erdők természetességi állapota javuljon, az idegenhonos cserje és fafajok visszaszoruljanak, az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége növekedjék, valamint az erdei élőhelyek változatossága gyarapodjon.
Közzétéve: 2017. január 23. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

2017. évi egységes kérelem

2017. évi egységes kérelem
2017-ben április 7-től május 15-ig lehet benyújtani szankciómentesen az egységes - kifizetésre vonatkozó - kérelmet, május 16-a és június 9-e közötti benyújtás esetén pedig a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
Közzétéve: 2017. április 12. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő
Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő

Kíméletes közelítés
Kíméletes közelítés